NAMASZCZENIE CHORYCH

 

ZNACZENIE SAKRAMENTU


„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.” (Jk 5, 14 – 15)

Sakrament namaszczenia chorych jest przeznaczony dla osób ciężko chorych i starszych. Można przyjmować go wielokrotnie, nie tylko w sytuacji zagrożenia życia.

„Skutki specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych są następujące:

- zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla jego własnego dobra oraz dla dobra całego Kościoła;

- umocnienie, pokój i odwaga, by przyjmować po chrześcijańsku cierpienia choroby i starości;

- przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty;

- powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu;

- przygotowanie na przejście do życia wiecznego.” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1532)

 

W NASZEJ PARAFII


W naszej parafii księża odwiedzają chorych z posługą sakramentalną raz w miesiącu – w pierwszy piątek lub sobotę miesiąca. Udzielają Komunii świętej, a w razie potrzeby służą spowiedzią i sakramentem namaszczenia chorych.

Zapotrzebowanie na takie wizyty zgłasza się jednorazowo w zakrystii lub w kancelarii. Można to zrobić także telefonicznie.

Jest również możliwość jednorazowej wizyty księdza z posługą sakramentalną. W przypadkach zagrożenia życia odbywa się to w miarę możliwości natychmiastowo.

Zapraszając księdza z Najświętszym Sakramentem w miarę możliwości należy przygotować stół (stolik) nakryty białym obrusem, a na nim krzyż i dwie świece.