MAŁŻEŃSTWO

 

ZNACZENIE SAKRAMENTU


Jezus powiedział: „Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela.” (Mt 19, 4 – 6)

„Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków mogło ulegać licznym zmianom w różnych kulturach.” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1603)

„Ja [N.] biorę ciebie [N.] za żonę/męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże wszechmogący w Trójcy Jedyny, i wszyscy Święci.” (Obrzędy sakramentu małżeństwa)

 

ŚLUB KONKORDATOWY


Przed podpisaniem konkordatu (umowy między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską) zawierało się oddzielnie sakrament małżeństwa i związek cywilny. Teraz jest jeden ślub – w kościele, który jest jednocześnie sakramentem i związkiem cywilnym. To właśnie ślub konkordatowy.

 

FORMALNOŚCI


1. Termin ślubu trzeba zarezerwować w kancelarii parafialnej, najlepiej z dużym wyprzedzeniem. Zwyczajnym miejscem zawierania małżeństwa jest parafia zarówno narzeczonej, jak i narzeczonego.

2. Należy zaplanować udział w kursie przedmałżeńskim, który może potrwać kilka tygodni (patrz niżej).

3. Na trzy miesiące (nie więcej) przed ślubem należy udać się do urzędu stanu cywilnego i pobrać zaświadczenie o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa. Ten dokument jest ważny przez trzy miesiące.

4. Narzeczeni przychodzą do kancelarii parafialnej (w parafii ślubu), mając ze sobą:

- dokumenty z USC,

- świadectwa chrztu i bierzmowania (jeśli chrzest był udzielany w innej parafii),

- zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego (lub że ten kurs trwa).

Następuje spisanie tzw. protokołu przedmałżeńskiego i wpisanie narzeczonych do księgi zapowiedzi przedślubnych. Te zapowiedzi zostaną podane do publicznej wiadomości w najbliższe dwie niedziele. Ksiądz wydaje także prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w parafii drugiego z narzeczonych.

5. W odpowiednim czasie narzeczeni dwa razy przystępują do spowiedzi (zazwyczaj: po zgłoszeniu zapowiedzi i w ostatnich dniach przed ślubem). Należy na początku powiedzieć spowiednikowi, że jest to spowiedź przedślubna, a po spowiedzi poprosić o podpis.

6. Po wygłoszeniu zapowiedzi i odebraniu stosownego zaświadczenia z drugiej parafii narzeczeni ponownie przychodzą do kancelarii na około dwa tygodnie przed ślubem. Następuje spisanie aktu małżeństwa. Trzeba wtedy znać dane świadków (nazwisko, wiek, dokładny adres).

7. Świadkowie przychodzą do zakrystii na 15 minut przed rozpoczęciem Mszy ślubnej, aby podpisać dokumenty kościelne i cywilne. Przyniesione obrączki zostawiają w zakrystii.

8. W ciągu kolejnych pięciu dni parafia ślubu powiadamia USC o zawartym małżeństwie, które wtedy uzyskuje skutki cywilno-prawne. Wysyła także zawiadomienie o zawartym małżeństwie do parafii chrztu narzeczonych, aby dokonać adnotacji w aktach chrztu.

 

WAŻNE KWESTIE DOT. ORGANIZACJI CEREMONII ŚLUBNEJ


!!! Oprawę muzyczną ślubu zapewnia parafialna organistka. Jeśli narzeczeni chcą zatrudnić dodatkowych wokalistów lub instrumentalistów, są zobowiązani uzgodnić to wcześniej z księdzem w kancelarii oraz z siostrą organistką. Ślub kościelny jest celebracją liturgiczną i jego oprawa muzyczna (repertuar i dobór instrumentów) musi być zgodna z prawem liturgicznym Kościoła.

!!! Nie jest w zwyczaju naszej parafii tworzenie dodatkowych spektakularnych dekoracji w kościele. W sprawie wystroju (doboru kwiatów, ewentualnej dekoracji ławek itp.) można porozumieć się z siostrą zakrystianką.

!!! Fotografowie i kamerzyści przed rozpoczęciem liturgii powinni przyjść do zakrystii, żeby uzgodnić z księdzem zasady pracy. Także oni muszą pamiętać, że uczestniczą w obrzędach religijnych oraz uszanować sakralność miejsca. Warto postarać się o fotografów posiadających uprawnienia do wykonywania pracy w czasie celebracji liturgicznych wydawane przez instytucje kościelne.

 

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI


Kurs przedmałżeński to cykl spotkań dla narzeczonych, które mają im pomóc w zrozumieniu, czym jest małżeństwo, zwłaszcza w kontekście wiary, a także w dobrym przygotowaniu się do zawarcia małżeństwa. Standardowo składa się on z dziesięciu katechez (czasami połączonych w dłuższe bloki) i trzech indywidualnych spotkań w poradni rodzinnej.

W naszej parafii kurs odbywa się zazwyczaj dwa razy w roku i obejmuje pięć spotkań zorganizowanych w przeciągu trzech tygodni. Rozpoczęcie kursu jest zapowiadane w ogłoszeniach parafialnych. Jeśli narzeczonym nie pasują terminy w naszej parafii, mogą skorzystać z kursu organizowanego przez inną parafię. Więcej informacji na ten temat (także terminy kursów w różnych parafiach) można znaleźć na stronie diecezjalnego Duszpasterstwa Rodzin: www.drpraga.pl

Należy odpowiednio wcześnie zaplanować uczestnictwo w kursie, ponieważ obecność obojga narzeczonych na wszystkich spotkaniach jest obowiązkowa.