BIERZMOWANIE

 

ZNACZENIE SAKRAMENTU


„Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:

- zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie;

- ściślej jednoczy nas z Chrystusem;

- pomnaża w nas dary Ducha Świętego;

- udoskonala naszą więź z Kościołem;

- udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się krzyża.” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1303)

„Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.” (Obrzędy bierzmowania)

Bierzmowanie jest nazywane sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Przyjęcie go jest świadomym potwierdzeniem otrzymanej na chrzcie wiary przez człowieka, który jest w stanie w sposób dojrzały i odpowiedzialny wyznawać tę wiarę i bronić jej.

 

FORMALNOŚCI


Sakrament bierzmowania musi być poprzedzony odpowiednim przygotowaniem. Zgodnie z zarządzeniem biskupów diecezji warszawskich we wszystkich parafiach Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko-Praskiej przygotowanie do bierzmowania odbywa się według ujednoliconego programu i trwa zasadniczo dwa lata obejmując ostatnią klasę gimnazjum i pierwszą klasę szkoły ponadgimnazjalnej. Oczywiście do tego sakramentu mogą przystąpić także osoby starsze. Nie jest on bezpośrednio związany z wiekiem, ani ze szkołą.

Miejscem przyjmowania sakramentu bierzmowania i przygotowania do niego, poza sytuacjami nadzwyczajnymi, jest własna parafia – parafia miejsca zamieszkania (a nie np. parafia szkoły).

 

W NASZEJ PARAFII


W naszej parafii przygotowanie do bierzmowania odbywa się zazwyczaj co roku. Rozpoczyna się na jesieni i jest zapowiedziane w ogłoszeniach parafialnych. Kandydaci biorą udział w cyklicznych spotkaniach formacyjnych według porządku ustalonego przez księdza odpowiedzialnego za przygotowanie.