POGRZEB

 

ZNACZENIE POGRZEBU

Pogrzeb nie jest sakramentem. Jest to ceremonia pochowania ciała człowieka połączona z modlitwą za niego.

Grzebiąc w sposób uroczysty naszych bliskich wyrażamy szacunek wobec ciała ludzkiego, które według słów Biblii jest świątynią Ducha Świętego (por. 1Kor 6, 19). Wierzymy, że nasze ciała zmartwychwstaną.

Pogrzeb chrześcijański jest przeniknięty wiarą w życie wieczne. Modlimy się o to, aby Bóg odpuścił zmarłemu grzechy i obdarzył go wiecznym szczęściem.

Pogrzeb katolicki jest przeznaczony dla katolików. Nie odprawia się pogrzebu katolickiego osób, które były niewierzące, formalnie lub praktycznie wyrzekły się wiary lub jawnie grzeszyły i nie okazały przed śmiercią pragnienia pojednania z Bogiem i Kościołem. (Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1184)

 

FORMALNOŚCI

Msza pogrzebowa odbywa się z reguły w parafii zmarłego – tej, w której mieszkał przed  śmiercią.  Jeśli z jakichś powodów rodzina chce, aby pogrzeb odbył się gdzie indziej, należy postarać się o zgodę proboszcza parafii zmarłego.

Dokumenty wymagane w kancelarii parafialnej to:
- akt zgonu (do wglądu),
- zgoda na pogrzeb katolicki z parafii zamieszkania zmarłego (jeśli mieszkał w innej parafii niż nasza).

 

Formalności związane z miejscem na cmentarzu i czasem wprowadzenia konduktu pogrzebowego na cmentarz załatwiamy oddzielnie – w kancelarii cmentarza.

Informacje dot. cmentarza w Marysinie Wawerskim (ul. Korkowa) można znaleźć tutaj:

www.cmentarzwawerski.pl