DUSZPASTERZE

 

KSIĘŻA AKTUALNIE PEŁNIĄCY POSŁUGĘ W PARAFII

Ks. dr Bernard Czerwiński
Proboszcz

Ks. mgr Tomasz Tarasiuk
Wikariusz

Ks. mgr Michał Czajkowski 
Wikariusz

 

POMAGAJĄ NAM TAKŻE

Ks. prof. dr hab. Józef Warzeszak
Kapelan domu prowincjalnego sióstr felicjanek