Ogłoszenia na XX Niedzielę Zwykłą

 

Diecezjalna modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne

Warszawa, dnia 26 lipca 2018 r.

Wielebni Duszpasterze,
Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego,
Umiłowani Diecezjanie,

Czas wakacji będący dla wielu czasem wytchnienia, odpoczynku, dla wielu – szczególnie dla ludzi młodych – jest czasem do podejmowania ważnych decyzji.

Wszyscy jesteśmy za siebie współodpowiedzialni. W myśl słów św. Pawła: „Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2) starajmy się pomagać innym w podejmowaniu przez nich ważnych decyzji. Wśród tych decyzji bardzo ważne są te, które dotyczą drogi powołania. Dotyczy to szczególnie wyboru drogi do życia małżeńskiego, rodzinnego, powołania kapłańskiego, do życia konsekrowanego, pracy na misjach i każdego innego, będącego wypełnieniem zaproszenia samego Boga.

Diecezja nasza, która z każdym rokiem staje się liczebnie większa, ma ciągle za mało kapłanów i osób życia konsekrowanego. Zwracam się do Was, Czcigodni Diecezjanie, z serdeczną prośbą o ufną modlitwę w intencji powołań kapłańskich, do życia konsekrowanego i do posługi na misjach. Niebawem rozpocznie się nowy rok akademicki w naszym Wyższym Seminarium Duchownym. Pragnieniem wszystkich, którym na sercu leży dobro ludu Bożego naszej Wspólnoty diecezjalnej jest, aby nasze Seminarium Duchowne przygotowało jak najlepiej i jak najliczniejszą grupę młodych kapłanów.

Proszę zatem każdego z Was o modlitwę, ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków w intencji uproszenia powołań. Do tej prośby zachęca nas sam Jezus: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo” (por. Mt 9,36-10,8). Cenne jest także dobre słowo zachęty wobec młodych i towarzyszenie im w podejmowaniu, a potem w realizacji ich powołania.

Z serca dziękuję za wsparcie modlitewne, każdy dobry czyn i słowo w intencji powołań.

Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

 

 Ogłoszenia parafialne: XX Niedziela Zwykła

 

Dziś na Mszy Świętej o godzinie 13.00 podziękowanie dla ks. Michała Czajkowskiego za posługę w naszej Parafii. Od 26 sierpnia obejmie obowiązki wikariusza w Parafii Najczystszego Serca Maryi na Warszawskim Grochowie. Dziękujemy za wspólnie przeżyte chwile i życzymy wielu łask bożych w kapłańskiej posłudze.

 

Słowa podziękowania dla ks. Kanonika Michała Siwka naszego parafianina za pomoc i obecność podczas wakacji. Dziś odlatuje do Rzymu do pracy w Kongregacji. Niech dobry Bóg wynagrodzi wszelkie dobro!

 

Jutro w liturgii przypada wspomnienie św. Bernarda z Clairvaux Opata i doktora Kościoła. Jest do dzień imienin naszego Ks. Proboszcza Bernarda Czerwińskiego. Na Mszy Świętej o godzinie 18.30 będziemy modlić się w jego intencji. Po Mszy Świętej ks. Proboszcz zaprasza na imieninowy tort.

 

W środę o godzinie 18.00 w kaplicy M. Boskiej Nowenna i Msza Święta.

 

W piątek o godzinie 15.00 koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza Święta o Miłosierdziu Bożym.

 

 

 W wakacje w niedzielę nie ma Mszy Świętej o godzinie 11.30.